Frukostbild.

Idag är vår egna dag. Som vi har kämpat för den.

Det mest fantastiska är att den firas över nästan hela världen. (Fast visst är det sorgligt att det ska behövas en speciell dag för oss, hälften av världens befolkning!

Den 8 mars är idag en nationell helgdag

Olika nationaliteter av kvinnor.

I länder som Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Burkia Faso, Cypern, Eritrea, Georgien, Guinea Bissau, Kazakstan, Kambodja, Kirgizistan, Laos, Madagaskar, Moldavien. Oj vad många länder det blev här! Mongoliet, Nepal, Ryssland, Serbien, Makedonien, Tadzikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukrania, Uzbeskistan, Vietnam, Vitryssland och Zambia.

Tänk att i Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet!

2009 argumenterade den luxemburgska EU-kommissionären Viviane Reding att ”Så länge vi behöver fira kvinnodagen. Betyder det att vi inte har lika rättigheter. Målet är jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag.” Feministen Alice Schwarzer som är en av de främsta företrädarna för den tyska kvinnorörelsen. Debatterade 2010 för ett fullständigt avskaffande av dagen. Hon menar att man i stället ska arbeta för att 365 dagar om året ska vara för både kvinnor och män.

Historian bakom vår dag

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910. Av den socialistiska världsorganisationen “Andra internationalen” på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism. I Sverige firas högtidsdagen från och med 1912, från början på varierande datum under våren.

Citat Coco Chanel.

Vad var då tanken med den internationella kvinnodagen?

Tankar på en internationell kvinnodag uppkom i början av 1900-talet. Den 28 februari 1909 förklarade det Amerikanska socialistpartiet: Att man skulle fira en nationell kvinnodag. Det blev den första nationella kvinnodagen. Man fortsatte sedan att fira kvinnodagen sista söndagen i februari tills 1913. År 1910 anordnade Andra internationalen den första internationella kvinnokonferensen. Den hölls i Folkets hus (den byggnad som senare blivit känd som Ungdomshuset) i Köpenhamn. På detta möte föreslogs en internationell kvinnodag, för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt –

Vilka var då kvinnorna bakom initiativet?

Jo, det var den kända kommunisten Clara Zetkin. Clara Zetkin och Käte Duncker, som också deltagit på mötet. De organiserade därefter den första internationella kvinnodagen som hölls den 19 mars 1911 i fyra länder: Danmark, Schweiz, Tyskland och Österrike. De samlades över en miljon människor. Kvinnorna krävde bl a rösträtt, rätten att kunna tillträda offentliga ämbeten och bättre arbetsrättigheter.

En brand i New York!

Ett par dagar senare inträffade en brand i en fabrik Triangle Shirtwaist Factory i NY. Fler än 140 arbetande kvinnor omkom i denna brand. Detta ledde så småningom till att arbetslagsstiftningen i USA förändrades och att kvinnors rättigheter började diskuteras mer aktivt.

Citat.

Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975. Togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades. Från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder.

Här kommer ett faktablad om varför och vad vi kämpat för.

Info om kvinnodagen ur Veckorevyn.
Kvinnotecken.

Fick du någon uppvaktning? Eller har ni vänner uppvaktat varandra?

På flera håll har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då man uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, vännen. I samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Två kvinnor.

De ryska kvinnorna firad redan kvinnodagen 1913.

Sista söndagen i februari 1913, som en del av den fredsrörelse som fanns mot det kommande kriget. Följande år hölls flera kvinnomöten 8 mars för att protestera mot vad som skulle komma att bli känt som första världskriget. År 1917, mot slutet av kriget, hade två miljoner ryska soldater dött och folket svalt. Sista söndagen i februari strejkade kvinnorna för ”bröd och fred”. Detta kom att bli startskottet för februarirevolutionen 1917. Fyra dagar senare avsattes tsaren och en provisorisk regering tillsattes som kom att ge kvinnor rösträtt. Söndagen inträffade den 23 februari enligt den julianska kalendern, vilket är den 8 mars i den gregorianska kalendern.

På den andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen i Moskva 1921.

Föreslogs att den internationella kvinnodagen skulle inträffa den 8 mars. Detta till minne av händelserna vid februari revolutionen i Ryssland. I länder där nazistiska och fascistiska partier kom till makten under mellankrigs- eller krigsåren förbjöds vad som där kallades den röda dagen. Men redan 8 mars 1945 samlades vänsterkvinnor från Europas motståndsrörelser till möte i London. Efter oktoberrevolutionen övertalade Alexandra Kollontaj, Lenin att göra dagen till en allmän helgdag i hela Sovjetunionen. Detta instiftades delvis, men det dröjde till den 8 maj 1965 då Högsta sovjets presidium deklarerade internationella kvinnodagen som en helgdag.

Hjärta.

Eftertanke

Så mina vänner, och följare. Tänk på alla generationer före oss har kämpat och ännu finns det mycket orättvisa. Njut av dagen och och vi hoppas att “vår dag” snart ska kunna avskaffas och att alla människor får samma värde.

Kram på er